สงขลามหาชน เสนอ สารคดี 25 นาที ตอน สุขซินโดรม Ep.2 ” ฝายมีชีวิต “

สงขลามหาชน เสนอ นวตกรรมเลื้อยได้ ฝายมีชีวิต คุณสมเดช คงเกื้อ บอกนนี่คือ งานผลิตของธรรมชาติโดยรากต้นไทรที่กลายเป็­นกำแพงชะลอน้ำ ฟื้นวังปลากลับมาอย่างน่าอัศจรรย์จากโครงก­ารฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เชื่อว่าคุณไม่พลาด !!